Проектът има за цел да създаде мултинационален, многостранен и мултидисциплинарен регионален хъб за откриване, анализиране и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. BROD ще предлага водеща в световен мащаб експертиза, локално адаптирани многоезични инструменти и възможности за бързо откриване и анализ на кампании за дезинформация и ще  допринася за работата на Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO).

Партньорите от Витоша Рисърч ЕООД, (България), бяха домакини на двудневната среща, на която партньорските организации представиха своята експертиза и приноса си към проекта.

„Този проект е изключително важен за нас, тъй като той потвърждава ролята на Института като основен двигател в региона за въвеждане на иновации. Ние стоим твърдо зад каузата за предоставяне на по-добри средства за откриване на дезинформация на професионалистите и за повишаване на медийната грамотност на гражданите. Нашата ангажираност произтича от социалната значимост на тази тема.“, заяви директорът на GATE, проф. Силвия Илиева.

„За първи път започва да се изгражда една структура, в която може да се включи всеки, който има интерес към темата за дезинформацията. Това са медии, академични институции и технологични компании, хора, които се занимават с образование в областта на медийната и информационната грамотност. Целта е да се създаде мрежа за откриване и противодействие на дезинформацията.“, каза доц. Милена Добрева, научен ръководител на BROD.  

Като съпътстващо събитие на първата среща по проекта бе организирана „кръгла маса“, на която беше обсъден Кодексът за поведение на Европейската комисия във връзка с дезинформацията, насочен към по-широко сътрудничество за решения на проблема с дезинформацията и участието на технологичните компании в основата на цифровите медии. Форумът бе открит от проф. Мария Стойчева, заместник-ректор на Софийския университет. Приветствия към участниците отправиха Благовест Киров, зам.-министър на електронното управление, Цветан Кюланов, Ръководител на Представителството на ЕК в България, д-р Габриела Наплатанова-Русева, член на СЕМ и проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE. Те изтъкнаха важността на темата за противодействие срещу дезинформацията и поздравиха GATE с навременната инициатива.

Представители на румънските партньори по проекта BROD изложиха румънската перспектива на Кодекса и основните предизвикателства във връзка с прилагането му. Възможностите за действие на Кодекса в български условия бяха коментирани от експерти, които поставиха акцент върху медийните, правните, образователните и технологичните аспекти. Сред участниците във форума бяха д-р Мария Юрукова, изследовател в катедрата по Европеистика в Софийския университет и съветник на президента по вътрешна политика и гражданско общество, и Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти – България. Проф. Калина Бончева, гост-изследовател в GATE, представи темата за въздействието на Кодекса от научна гледна точка, а Владимир Петков, от Идентрикс,  изрази виждането на ИТ индустрията. Изказано бе становището, че за приложението на Кодекса е необходимо разпоредбите му да станат част от националното законодателство, а медиите да започнат да го използват в практическата си дейност.

Първата среща по проекта BROD бе кулминацията в поредицата от събития под надслова „Обединени срещу дезинформацията“, които институт GATE организира в седмицата 23 -27 януари 2023 г.

Седмицата започна с Ден на отворените врати, където учените от екипа за откриване и изследване на дезинформация в GATE разказаха за вълнуващата си работа. Събитието се проведе при силен медиен интерес. То бе открито от ръководителя на научната група за изследване на дезинформация в GATE, доц. Милена Добрева. Тя изтъкна ролята на методите на изкуствения интелект за откриване на дезинформацията и представи основните проекти на Института в тази област. Последваха интерактивни игри, придружени от оживени коментари, както и много награди за победителите. Бяха представени примери за дезинформация, практически насоки за проверка на фактите във всекидневието, както и по-сложни способи за откриване на невярна информация с помощта на технологиите. Учените от екипа отговаряха на разнообразни въпроси от страна на присъстващите.

Зимният семинар на 25-26 януари запозна участниците с методи и средства за разпознаване на дезинформация и фалшива информация. Събитието беше организирано по проекта на GATE TRACES, финансиран от AI4Media със средства на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Двудневното обучение срещна участниците с проф. д-р Калина Бончева, световно признат учен в областта и ръководител на групата по обработка на естествен език към Департамента по компютърни науки на Университета в Шефилд. Полковник доц. д-р Петко Димов – директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Георги Сава Раковски“ представи ръководство за борба с фалшивите новини на български език. Христина Шушкоф, специалист по криминална лингвистика, разкри специализирани похвати за разпознаване на невярна информация. Адвокатът Елеонора Матейна обясни как се разобличават в България и в ЕС разпространителите на невярна информация.  Семинарът отбеляза успешното завършване на проекта TRACES.

Запис на обучението може да се види в каналите на институт GATE във Фейсбук, LinkedIn  и YouTube.

Поредицата от събития на GATE „Обединени срещу дезинформацията“ показаха  ангажираността на Института с темата за откриване и изследване на невярната информация и създадоха предпоставки за успешно противодействие на национално и европейско равнище.

Видео: Партньорите и ролята им в проекта BROD

 

Проектът е финансиран от Европейския съюз по договор номер: 101083730 – BROD. Този документ отразява само възгледите на независимия Консорциум и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.