Глобалният индекс на иновациите (ГИИ) е основен ориентир за измерване на иновационното представяне на дадена страна. Той предоставя подробни показатели за ефективността на иновациите, като използва приблизително 80 индикатора за почти 130 икономики и по този начин обхваща 93% от световното население и 98% от световния брутен вътрешен продукт. ГИИ е механизъм, утвърден и използван като основен стратегически инструмент за управление на иновациите по целия свят.

Проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE, ще участва в дискусия с представители на предприемаческата и иновационната екосистеми и ще коментира ролята на данните за вземане на умни решения. Приветствие към форума ще поднесе Даниел Лорер, Министър на иновациите и растежа.

Инициатор на събитието е сдружение ИНКРЕДА, което работи за ускоряване развитието на предприемаческата и иновационна екосистеми в България. Съорганизатори са Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и независимата онлайн медия с фокус върху тек и стартъп екосистемите в Югоизточна Европа, The Recursive. Това е първото събитие в България, посветено на ролята на Индекса. С него се слага началото на ежегодна практика да се представят официално данните от ГИИ, да се анализират и тълкуват от професионалисти, а насоките в доклада да намерят практическо измерение и изкачват България все по-нагоре в класацията. Целта е да се следи в динамика развитието на предприемаческата екосистема на страната, позицията ѝ на конкурентната световна карта, както и да се подпомага цялата система, за да се разгърне иновативния потенциал.

За участие в уебинара е необходима предварителна регистрация