Организиран съвместно от Институт GATE, България и Технологичния университет „Чалмърс“ и „Чалмърс  Industriteknik“, Швеция, форумът има за цел да представи постиженията на GATE в контекста на последните разработки в областта на големите данни и изкуствения интелект в Европа и по света. Фокусът на тазгодишното събитие са пространствата от данни и как те подпомагат иновациите в целевите научно-приложни области на GATE: „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“  и „Интелигентно правителство“.

Форумът ще ознаменува откриването на новата сграда на GATE и ще демонстрира как модерната инфраструктура подпомага технологичното развитие и иновации. Той ще обедини екосистемата на GATE, предлагайки възможности за обмен на идеи и работа в мрежа и насърчавайки бъдещи сътрудничества.

Събитието ще включва ключови изказвания от изтъкнати експерти и бизнес лидери в областта на данните и изкуствения интелект и пространствата от данни, както и тематични панели за градските цифрови двойници, дигиталното здравеопазване, дезинформацията и инициативите на GATE като тестови център на НАТО.

Бъдете с нас, за да научите повече за постиженията на GATE през изминалата година и как виждаме тенденциите за по-нататъшни иновации в данните и изкуствения интелект!