Семинарът е спонсориран от Международната федерация по  автоматично управление (IFAC) и има за цел да събере изследователи и специалисти от индустрията и академичните среди, които да направят преглед на актуалното състояние, да представят нови резултати от изследвания и да обменят идеи и опит в областта на международната стабилност.

Повече информация за обхвата на събитието и условията за участие е достъпна на уебсайта на семинара:

https://csc2022.sai-bg.com