Каним Ви на вълнуваща среща с  нашите млади и талантливи изследователи, които по увлекателен начин ще разкрият някои от тайните на големите данни и изкуствения интелект. Поготвили сме и интересни демонстрации в нашите научно-приложни области „Градове на бъдещето“, „Цифрово здравеопазване“ и „Откриване и изследване на дезинформацията“.

Тази година мотото на Европейската нощ на учените е „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“. Във връзка с това основната тематика на събитията е ролята на науката и иновациите за прехода към Зелена и Дигитална икономика в Европа. Затова в центъра на всички прояви ще бъдат научните резултати на Центровете за върхови постижения (УНИТе, GATE, ИКТ, PlantaSYS). Програмата в Ректората ще бъде тясно свързана с честването на 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участниците в „Европейската нощ на учените“ на 29 и 30 септември 2023 г. ще могат да се включат в различни събития в София, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Габрово, Силистра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова).