Институтът ще участва с щанд, където посетителите ще могат да се срещнат с изследователите на GATE и да разберат „от първа ръка“ за вълнуващата им работа и предизвикателствата в нея.

Като част от семинарната програма на събитието, директорът на GATE, проф. Силвия Илиева и проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група, ще изнесат презентация на тема „Как GATE отключва потенциала на големите данни по пътя на иновациите?“. В нея те ще акцентират върху постиженията на Института в областта на създаването на пространства от данни и   цифров двойник на града.