В тези два дни ще можете да се запознаете с проектите, които разработва Институтът, да се срещнете с изследователите, които стоят зад тях, да разберете за стажантските програми, които предлагаме и защо имаме нужда от млади и талантливи хора като вас.

По време на събитието очаквайте презентация от Директора на Института – Силвия Илиева; кратки интервюта с нашите млади изследователи, които ще споделят опита си и защо са избрали да работят в GATE; ще се запознаете с ръководителите на изследователски групи в Института, които ще направят кратки презентации за научните областите, в които работят; ще можете да зададете въпроси за възможностите, които предлагаме за кариерно развитие и включване в стажантски програми.

Заповядайте да се запознаем и заедно да променим бъдещето!

08.06, 11:00 ч. За достъп до виртуалната среща използвайте следния линк: https://bit.ly/3fIIYEB

09.06, 11:00 ч. За достъп до виртуалната среща използвайте следния линк: https://bit.ly/3cb8650

Стажантските програми са фокусирани в следните направления:

За да канидатствате за стажантска програмам попълнете регистрационната форма и споделете автобиография и мотивационно писмо.

За допълнителна информация пишете на .