На 12-13 май ще бъдат обучени 35 специалисти от библиотеки и читалища от Пазарджик и региона. Повишаването на устойчивостта на обществото към дезинформация зависи от подобряване на информационната и медийната грамотност на гражданите.

„Събитието се организира непосредствено след Деня на българските библиотекари – 11 май. Това подчертава важността на медийната и информационната грамотност в контекста на дейностите на библиотечните и читалищни специалисти“, казва директорът на библиотеката Лъчезар Риков.

Доц. Милена Добрева, която ръководи направлението за изследвания в областта на дезинформацията в GATE, подчерта, че това обучение е уникално със силно засегнатия практически елемент. „Все още много обучителни програми имат по-теоретичен уклон, а при нас се набляга на упражнения с различни технологични инструменти и на планирането на обучителни програми за различни групи от хора, при които дезинформацията идва по различни канали. Поведението на младите хора в информационната среда например е различно от това на техните родители и през тези два дни ще обсъдим и как библиотеките да развиват медийната и информационна грамотност на различни групи хора.“, подчерта доц. Добрева.