Целта на сесията е да представи съвместната работа на GATE и неговите партньори за създаване на пространство за данни като средство за реализация на цифров двойник на града и да проучи открити въпроси, свързани с интегрирането на данни, метаданни и знания за домейна.

Сесията на GATE „Пространства за данни, позволяващи цифрови двойници на градовете“ ще направи преглед на съвременното прилагане на градските пространства за данни като инструмент за цифрови двойници. Тя ще представи и обсъди технически подходи и инструментариум, свързани със споделянето и използването на данни за цифрови двойници, както и настоящи и бъдещи случаи на използване, при които данни с висока стойност могат да реализират потенциала на цифровите двойници на градовете. Не на последно място, сесията ще идентифицира и обсъди възможни бариери, технологични и свързани с данните предизвикателства и ограничения, които биха могли да ограничат потенциала на градските пространства за данни.

Сесията ще бъде модерирана от Едуард Къри, главен изследовател в Insight Center for Data Analytics. Основен докладчик ще бъде Силвия Илиева, директор на Центъра за върхови постижения GATE. Презентациите ще бъдат изнесени от Десислава Петрова-Антонова (Център за върхови постижения GATE, България), Андерс Лог (Технологичен университет Чалмърс, Швеция), Николай Николов (SINTEF, Норвегия) и Владимир Алексиев (Онтотекст, България).

Европейският форум на Big data Value Association (EBDVF) е знаково събитие на Европейската общност за изследвания и иновации в областта на големите данни и базиран на данни изкуствен интелект, организирано от Big Data Value Association и Европейската комисия (DG CNECT). Изданието за 2021 г. ще бъде напълно достъпно онлайн и ще се проведе от 29 ноември до 3 декември. Темата на EBDVF 2021 е „Дигитална трансформация, задвижвана от данни и изкуствен интелект“. Събитието събира професионалисти от индустрията, бизнеса, изследователи и политици от цяла Европа и други региони по света, за да даде тласък на политиките, както и на индустриалните и изследователски дейности в областта на данните и изкуствения интелект. Програмата е структурирана така, че да включи стратегически аспекти на технологичните предизвикателства и въздействие, като засяга темите за надежден изкуствен интелект, пространства за данни, бизнес модели, управлявани от данни, стандартизация, обществено въздействие и много други.

Сесията „Пространства за данни, позволяващи цифрови двойници на градовете“ е спонсорирана от проекта GATE, който получи финансиране от програмата на Европейския съюз Horizon 2020 WIDESPREAD-2018-2020 TEAMING Phase 2 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Надяваме се да провокираме интересна дискусия за това как ефективното интегриране на данни може да стимулира моделирането, симулацията, анализа и визуализацията на цифровия двойник в различни условия на градска среда, за да позволи по-добро използване на ресурсите и по-малко вредни емисии и да осигури устойчивост чрез оптимизиране на строителството, по-интелигентен градски транспорт, модернизирани съоръжения за пречистване на вода и преработка на отпадъци и по-ефективни начини за използване на енергията в сградите.

Пълната програма на събитието и регистрацията са достъпни на:

https://european-big-data-value-forum.eu/