Научноизследователски и развойни проекти

Съвместните проекти се ръководят от научен интерес и перспективи за иновации и се финансират от национални програми или програми на ЕС. Те се изпълняват съвместно от GATE и други сътрудничещи организации. Резултатите се споделят от GATE и участващите организации.

Read more
Проекти с индустрията

Изследванията по договори се извършват по комерсиални проекти за научноизследователска и развойна дейност за разработване на нови технологии. Проектите, включително всички резултати и интелектуална собственост, се финансират и притежават от член на GATE или друг заинтересован участник и се осъществяват съвместно с института GATE. GATE също така предлага на консултантска база проекти за създаване на бизнес стойност на големи данни.

Read more
Образователни проекти

GATE създава уникални мултидисциплинарни учебни програми за учени в областта на данните и професионалисти, които интегрират изследванията и познанията в съответната област.

Read more
Екосистема и членство

GATE изгражда международна екосистема от сътрудници и заинтересовани страни главно в България и ЕС. GATE има за цел да създаде постоянно разширяваща се изследователска мрежа, базирана на дългосрочни рамкови споразумения с най-добрите научноизследователски институции по целия свят; взаимно допълване и конкурентно сътрудничество със стратегически европейски инициативи и интеграция с високо развити инфраструктури на ЕС. Заинтересованите страни отразяват възможностите и потенциалното въздействие на технологията на големите данни и фокуса на изследванията и иновациите на GATE. Тристепенната схема за членство в GATE подпомага развитието и функционирането на екосистемата чрез комбинации от услуги и дейности. Тя позволява на заинтересованите страни да участват в дейностите на GATE и да имат привилегирован достъп до лабораториите, центъра за данни (GATE Data Hub) и фабриката на GATE.

Read more
Спин-аут и стартиращи компании

GATE има за цел да създаде спин-аут компании като част от процеса на комерсиализация, като следва две направления: стартиращи предприятия, специализирани в определена технологична област и юридически/финансово свързани с Института, и съвместни предприятия в резултат от конкретен съвместен проект, като печалбата се поделя с трета страна.

Read more