GATE предлага динамична среда и пространство за срещи на своите служители и организации членки с отворен интерфейс към света като устойчива екосистема на заинтересованите страни. GATE се стреми да постигне разнообразие и в индивидуалното членство – учени, инженери, предприемачи и държавни служители – с цел да улесни обмена и създаването на нови идеи, съвместни дейности и взаимоотношения.
Членството в GATE позволява на заинтересованите страни и лица в България да участват в дейностите на Института и да се възползват от своя специален статус. Членството в GATE е отворено за организации от публичния и частния сектор, от индустрията, академичните среди и професионалните организации, както и за отделни професионалисти, които подкрепят целите на Института GATE. Те са първите, до които ще достигне информацията за новите тенденции, знания и изследвания в областта на големите данни и те ще могат съвместно с водещите умове в областта на големите данни да обсъждат и направляват дискусиите около пилотни проекти, насоки и добри практики. Членовете ще бъдат представяни на партньори, клиенти и експерти, които могат да дадат съвети, идеи и предложения за потенциален нов бизнес. Такива връзки могат да бъдат осъществени на всяко събитие на GATE за създаване на контакти.

Има три нива на членство:

  • Ниво 1 – Корпоративно пълноправно членство
  • Ниво 2 – Корпоративно асоциирано членство
  • Ниво 3 – Индивидуално пълноправно членство