GATE включва в своите дейности студенти и аспиранти от своите партньорски организации – предимно в своите научни и съвместни изследователски проекти и свързаните с тях дейности, но също така и в подходящи други дейности. Учените от GATE осъществяват пренос на знания и улесняват контакта и взаимодействието с Института, като преподават в неговите партньорски организации. Основната цел на образованието е да подготви специалисти на високо ниво, способни да се справят със съвременните проблеми и бързо да се интегрират в реалната бизнес среда. Организациите и компаниите, членуващи в GATE, са поканени да консултират учебната програма и след съгласуване с партньорите да участват в преподаването.