GATE – активен участник в изграждането на пространства за данни

Дата на публикуване: 15/12/21

Директорът на Институт GATE, проф. Силвия Илиева, участва в онлайн дискусия на тема „Национални измерения на общоевропейската политика за отворени данни, високостойностни данни и пространства за данни“, организирана от Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). Събитието се фокусира върху  обработката, моделирането, споделянето и управлението на данни и вземането на решения, включително за формиране на политики на основата на данни, в т.ч. на отворени данни. То беше част от инициативата на  ДАЕУ „Дни на отворените данни“,  които се провеждат в периода 13-19 декември 2021 г.

Прочетете още
Годишен форум на GATE за големи данни и изкуствен интелект 2021

Дата на събитието: 08/12/2021-09/12/2021

Годишният форум за големи данни и изкуствен интелект на GATE (BDAIF2021), който се проведе на 8 и 9 декември онлайн, представи научните резултати и технологичните постижения на Института през втората му година и очерта перспективите за по-нататъшни изследвания и сътрудничество. Събитието беше организирано съвместно от Института GATE към СУ “Св. Климент Охридски“ и Технологичния университет Чалмърс, Швеция.

Прочетете още

скролни за повече