Големи данни
в полза на интелигентно общество

Върхови научни постижения за по-добър живот

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е инвестиция в човешки потенциал. Институтът се стреми да привлече, вдъхнови и изгради следващото поколение млади изследователи, които под ръководството на водещи учени ще работят с ентусиазъм и любопитство в областта на големите данни и изкуствения интелект.

Институтът GATE и Центърът за ...

Български изследователи от ...

GATE на Годишната среща по ...

Изследователска група на GATE ...

Новини

Институтът GATE и Центърът за върхови постижения на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия подписаха рамково споразумение за сътрудничество

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) и Центърът за върхови постижения на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия подписаха рамково споразумение за сътрудничество в областта на управлението на извънредни ситуации и кризи, за постигане на устойчивост, реакция при бедствия и развитие на иновации в сигурността и отбраната.
Прочетете още

Новини

Български изследователи от GATE разработват иновативни решения в сферата на устойчивата градска среда, цифровото здравеопазване, умната индустрия и дезинформацията

Надеждният изкуствен интелект може да донесе много ползи, като например по-добро здравеопазване, по-безопасен и чист транспорт, по-ефективно производство, по-евтина и устойчива енергия. Той подпомага намирането на решения за редица обществени проблеми, като използва последно поколение технологии, приложени върху широк спектър от данни, по начини, които подобряват качеството на живот на хората.
Прочетете още

Новини

GATE на Годишната среща по управление на качеството в публичната администрация

От 17 до 19 май 2023 г. в хотел Регнум, град Банско се проведе Годишна среща по управление на качеството в публичната администрация в България. В събитието взеха участие над 100 представители на централни, регионални и местни власти – ръководни служители от министерства, държавни и изпълнителни агенции, областни администрации, общини и други.
Прочетете още

Новини

Изследователска група на GATE посети университета Чалмърс

Екипът на института GATE, който се занимава с откриване и изследване на дезинформацията, посети Технологичния университет Чалмърс в периода 15-17 май 2023, за да обсъди текущата работа в тази област за двете академични институции.
Прочетете още

Хора

Изследвания

Изследванията на GATE са фокусирани в четири основни области: Управление на данни, Анализ на данни management, Data analytics, Визуализиране на данни и Инженеринг на данни.

Прочетете още