Големи данни
в полза на интелигентно общество

Върхови научни постижения за по-добър живот

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е инвестиция в човешки потенциал. Институтът се стреми да привлече, вдъхнови и изгради следващото поколение млади изследователи, които под ръководството на водещи учени ще работят с ентусиазъм и любопитство в областта на големите данни и изкуствения интелект.

GATE ще участва в кариерния ...

Цифровият двойник на града ...

GATE – водещ ...

Институт GATE ще си ...

Новини

GATE ще участва в кариерния форум на ФМИ

За пета поредна година GATE  ще бъде представен на кариерния форум на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието ще се проведе на 28-29 май 2024 г. в парка пред ФМИ. То е част от кампанията на Института за откриване на млади таланти чрез лятната стажантска програма под мотото „GATE is OPEN”.
Read more

Новини

Цифровият двойник на града бе представен пред местни власти

Проф. Десислава Петрова-Антонова, ръководител на направление „Градове на бъдещето“ в институт GATE, участва в дискусия на Постоянната комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление на НСОРБ, посветена на нуждата от преосмисляне на благосъстоянието на общините чрез използване на технологиите и данните.
Read more

Новини

GATE – водещ изследователски център за изкуствен интелект в България

Институт GATE е представен като пример за изследователска и академична институция с висок потенциал и един от най-добрите изследователски центрове за изкуствен интелект в България в наскоро публикуван доклад за технологиите и иновациите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
Read more

Новини

Институт GATE ще си сътрудничи с Университета в Цукуба, Япония

Институт GATE разширява международното си сътрудничество към Далечния изток с подписването на Меморандум за разбирателство с Центъра за  изчислителни науки на Университета в Цукуба, Япония.
Read more

Хора

Изследвания

Изследванията на GATE са фокусирани в четири основни области: Управление на данни, Анализ на данни management, Data analytics, Визуализиране на данни и Инженеринг на данни.

Read more