Лаборатория в градска среда

Лабораторията в градска среда е предназначена за събиране на данни в реално време за околната среда, уличния трафик и др. данни, необходими за моделиране на процеси и обекти в града. Тя се изгражда  на територията на гр. София,  съгласувано със Столична община.

Read more