Лаборатория за визуализация

Лабораторията за визуализация осигурява отлични условия за проучване, експериментиране и валидиране на резултатите от проекта GATE. Освен това тя е от особено значение за представянето и разпространението на постиженията и резултатите на Института.

Read more