Лаборатория за цифрови двойници

Лабораторията за цифрови двойници (Digital Twin Lab) на  GATE е предназначена за създаване и демонстриране на т.нар. цифрови близнаци на индустриални/бизнес процеси и продукти.

Read more