Платформа GATE

GATE платформата е разширяема и интегрирана, осигуряваща богат набор от компоненти и инструменти, покриващи целия жизнен цикъл на данните, включващ управление, анализ и визуализация. Тя подпомага научните изследвания в стратегическите приложни теми на GATE – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване.

Read more