Целта на лабораторията е изграждане на цифров модел, който да предоставя софтуерна среда за проектиране, експериментиране и анализиране на градските процеси и градоустройство. Очакван ефект е да се осигури информирано вземане на решения въз основа на данни, получени не само от обслужващите общината системи и структури, но и данни в реално време, които ще бъдат събирани в лабораторията.