Целта на лабораторията е изграждане на цифров модел, който да предоставя софтуерна среда за проектиране, експериментиране и анализиране на градските процеси и градоустройство. Очакван ефект е да се осигури информирано вземане на решения въз основа на данни, получени не само от обслужващите общината системи и структури, но и данни в реално време, които ще бъдат събирани в лабораторията.

Оборудване

Лабораторията в градска среда включва три типа сензорни станции, инсталирани в столичния район Лозенец.

Станциите за мониторинг на въздуха са 12 на брой и събират данни за качеството на въздуха, включително нива на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (10 и 2,5), въглероден диоксид, озон, както и климатични данни за температура, налягане, влажност, посока на вятъра и скорост, нива на валежи и нива на шум. Допълнителни 60 напълно автономни сензора измерват нивата на шума и посоките му. Лабораторията включва и 50 пешеходни сензора, разположени около ключови кръстовища.

Друго оборудване е сензорната LIDAR система, монтирана на едно от най-натоварените кръстовища в Лозенeц – бул. „Черни връх“ и ул. „Хенрих Ибсен“. Системата включва 6 лазерни сканиращи сензора, които осигуряват автоматично разпознаване на обекти на преминаващи хора и превозни средства.

Лабораторията е оборудвана и с дрон DJI MATRICE 300 RTK, който осигурява допълнително събиране на данни чрез фотограметрия от близко разстояние и LIDAR сканиране.

Още информация на https://citylab.gate-ai.eu/