Лабораторията за визуализация е отворено пространство за колаборация и работа с топологични (2D), пространствени (3D) и интерактивни (VR) данни. Тя  се изгражда  в сътрудничество с Chalmers University of Technology, който има дългогодишен опит в областта.

Лабораторията  служи за разработване и визуално представяне на цифрови модели, включително на цифровия модел на града, за който  се  събират данни в Лабораторията в градска среда. Така се осигурява  взаимно допълване и интеграция на лабораториите в Института.

В лабораторията за визуализация са оборудвани три отделни пространства – Fusion студиото и Лобито за визуализация за провеждане на събитията, организирани от екипа на GATE, за визуални демонстрации и визуализация на данни, както и Работното пространство за визуализация, което подпомага научните изследвания и разработките.