Тя се използва за провеждане на образователни курсове и професионални обучения от водещи изследователи – както от Института, така и от утвърдени учени в чужбина.