Тя е планирана за изграждане в сътрудничество със SAP Labs. Лабораторията включва интелигентна платформа за интердисциплинарно сътрудничество при разработването на нови инструменти, приложения и технологии за автоматизация, производство, персонализиране и управление в индустрията.

Лабораторията подкрепя изследователските дейности за цифрово моделиране и прилагане на цифрови двойници, приложими за различни бизнес сценарии като управление на клиенти, управление на производствени процеси, подпомагане на вземането на решения.

Лабораторията за цифрови двойници ще се използва дългосрочно в рамките на приложните теми на GATE „Градове на бъдещето“ и „Умна индустрия“.