Оборудването й е съобразено с обновения план за развитие на научни изследвания. Проучени са и са взети предвид и съвременните тенденции в индустрията, свързани с приложение на електроенцефалографията (ЕЕГ) и системите за проследяване на погледа в автомобилната индустрия, невромаркетинга, производството на адаптивни продукти, съчетани с виртуална и добавена реалност, и т.нар. интерфейси мозък-компютър (Brain-Computer Interface). В областта на невромаркетинга с подобно оборудване може да се изучават сетивно-двигателните, когнитивните и емоционалните реакции на потребителите, подложени на маркетингови стимули като наименование, лого и други атрибути на бранда, съчетания на цветове, звукови сигнали, символи и др. ЕЕГ намира приложение в разработването на автономни автомобили за изследване на сценарии като уморено шофиране, емоционално шофиране и разсеяно шофиране.

ЕЕГ изследването се извършва с електроди, поставени на главата, които регистрират биоелектричната активност на мозъчните клетки и функцията на мозъчната кора.

 

Системите за проследяване на погледа намират приложение в индустрията за следене на движението на очите на работещите с цел идентифициране на проблеми с работната им среда и предприемане на подходящи мерки при наличие на проблемни ситуации. Например, в производствените линии чрез тях може да се следи дали операторите изпълняват правилно своите задачи и дали работят в съответствие с предписаните процедури за безопасност. Системите за проследяване на погледа могат да бъдат използвани и в продуктовото проектиране и в маркетинга, за да се определи как потребителите взаимодействат с определени продукти или рекламни материали. Събраните данни могат да бъдат използвани, за да се подобри дизайнът на продуктите и ефективността на маркетинговите кампании.

Като цяло оборудването е приложимо във всяка една индустриална сфера, където трябва да се тестват критични ситуации, засягащи човешки живот. В допълнение оборудването ще позволи събирането на данни и подготовката на набори от данни с възможност за използване от други изследователски групи. То ще подпомогне и научните изследвания в направлението „Дигитално здравеопазване“ на Института, където чрез изследване на биоелектричната активност на мозъка много точно се откриват проблемните зони на централната нервна система.

Лабораторията ще подпомага създаването на цифров двойник на града, на пациенти,  включително има потенциал за изследване поведението на човек и реакциите му на фалшиви новини.