Платформата интегрира силните страни на индустриалните платформи за големи данни и изкуствен интелект (например Oracle, IBM, SAP, Bosch) и софтуера с отворен код като Hadoop и Kubernetes. Така тя осигурява симбиоза между наложените модерни хардуерни и софтуерни технологии без да е зависима от техния доставчик. Това ускорява процеса на прилагане на технологиите за големи данни и изкуствен интелект в научните изследвания, иновации и комерсиализация.

Изграждането на GATE платформата върху отворени стандарти е предпоставка за нейната отвореност и оперативна съвместимост. Тя  e изходна точка за интеграция с Европейските инфраструктури, между които FIWARE, EGI и BDVA i-Spaces, и най-вече с шведската инициатива AI Data Factory.

Платформата играе ключова роля за свързването на българската и шведската инфраструктури за високопроизводителни изчисления. Отворените приложни програмни интерфейси и отворените данни, предоставяни като услуга, подпомагат създаването и развиването на GATE екосистемата.