Градове на бъдещето

В приложна тема „Градове на бъдещето“ GATE предоставя иновативни решения, които позволяват на града да използва технологии, данни и „Интернет на нещата” (Internet of Things, IoT), които да подпомогнат ефективното планиране на инфраструктурата и услугите, за да се подобри  качеството на живот на гражданите.

Read more
Базирана на намерения обработка на данни в изчислителния континуум

Координатор на дейностите на GATE по проекта: проф. Десислава Петрова-Антонова

Read more
Изграждане на общо европейско пространство за данни в мобилността

Координатор на дейностите на GATE по проекта: проф. Десислава Петрова-Антонова

Read more