Визуализация на данни

Визуализацията на данни (Data insight) осигурява както достъпност, така и подходящо представяне на данните от разнородни източници, (напр. графични, геопространствени, сензорни, мобилни и др.), получени от различни домейни.

Read more