Дезинформация

Изследвания на дезинформацията и политически отговори на Балканите

Податливостта на гражданите към конспирации и дезинформация на Балканите е сред най-силните в Европа, както е отразено в проучване на GLOBSEC за 2020 г. Проблемът се задълбочава от липсата на независими сертифицирани, утвърдени проверки на факти в България, а доскоро и в Румъния.
Това мотивира нашия институт да създаде нова приоритетна научноизследователска област, посветена на изучаването на онлайн дезинформацията на Балканите и на разработването на нови методи на изкуствения интелект за мащабен анализ на дезинформацията на английски, български и други балкански езици.

Read more
Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България

Координатор на дейностите на GATE по проекта: проф. Силвия Илиева

Read more