Дигитално здравеопазване

Здравеопазването е сфера с голям потенциал за приложение на технологиите за големи данни, тъй като в идващите десетилетия се прогнозира безпрецедентно разрастване на здравната индустрия, както и на данните свързани с нея. Очаква се да бъдат произведени петабайти, ексабайти и даже зетабайти от данни на основата на събраната информация от електронните регистри, клиничните изследвания, медицинската апаратура и самите пациенти.

Прочетете още