Дигитално здравеопазване

Научноизследователската работа в направлението „Дигитално здравеопазване“ на GATE се основава на опита на нашите изследователи, свързан със създаването на методи от изкуствения интелект, машинното самообучение, биостатистиката и биоинформатиката и прилагането им към биомедицински проблеми, най-вече свързани с когнитивните заболявания.

 

Прочетете още