Дигитално здравеопазване

Дейностите в GATE в приложната област „Дигитално здравеопазване“ се основават на опита на нашите изследователи, свързан със създаването на методи от всички области на човешкото познание, използвайки анализ на данни, изкуствен интелект, машинно обучение, идентификация и анализ на системи, динамични модели, биостатистика, биоинформатика и приложението им за решаване на реални биомедицински проблеми. Подходът е известен като транслационна медицина [TM]. TM има за цел да подобри човешкото здраве и дълголетие чрез определяне на значението на новите открития в науката за данни, информатиката, математиката, физическите науки и науките за живота за човешките заболявания, тяхната превенция и лечение.

 

Read more