Дигитално здравеопазване

Основната цел на научните изследвания в направление „Дигитално здравеопазване“ е създаването на нови и приложението на съществуващи методи от областите големи данни, изкуствен интелект, машинно самообучение, биоинформатика и биостатистика към задачи, свързани с анализа на биомедицински данни. Част от нашите проекти са в сътрудничество с колеги от водещи университети в Европа и САЩ.

Прочетете още