Интелигентно правителство

В научно-приложната област „Интелигентно правителство“ GATE работи за преодоляване на традиционния подход, който възпрепятства споделянето на данни и така пречи на съвместната работа на отделните администрации.

Изследвания в областта на откриването на дезинформация

През 2021 г., в отговор на нарастващата обществена потребност от справяне с различни форми на дезинформация, GATE добави към своето портфолио изследванията в областта на откриването на дезинформация.

Read more