Интелигентно правителство

Услугите в публичния сектор генерират и събират огромни количества данни във всекидневните си дейности. Така големите данни осигуряват множество възможности за администрацията да реализира спестявания от обществени средства и секторът става все по-наясно с потенциалната стойност, която може да  бъде получена от тяхното използване.

Прочетете още