Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България

Read more

 

Project Details

Acronym: CoDE

Funding institution: Фондация "Америка за България"

Duration: септември 2023 - септември 2026

Project Details

Acronym: CoDE

Funding institution: Фондация "Америка за България"

Duration: септември 2023 - септември 2026

Базирана на намерения обработка на данни в изчислителния континуум

Read more

 

Project Details

Acronym: INTEND

Funding institution: Европейска Комисия, Хоризонт Европа

Duration: 01 януари 2024 - 31 декември 2026

Project Details

Acronym: INTEND

Funding institution: Европейска Комисия, Хоризонт Европа

Duration: 01 януари 2024 - 31 декември 2026

Изграждане на общо европейско пространство за данни в мобилността

Read more

 

Project Details

Acronym: deployEMDS

Funding institution: Европейска Комисия, Програма Цифрова Европа

Duration: 01 ноември 2023 - 31 октомври 2026

Project Details

Acronym: deployEMDS

Funding institution: Европейска Комисия, Програма Цифрова Европа

Duration: 01 ноември 2023 - 31 октомври 2026

Project Details

Acronym: DiverSEA

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: 01 септември 2023 – 31 август 2027

Българо-румънска обсерватория за дигитални медии

Read more

 

Project Details

Acronym: BROD

Funding institution: Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)

Duration: 1 декември 2022 – 31 май 2025

Project Details

Acronym: BROD

Funding institution: Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)

Duration: 1 декември 2022 – 31 май 2025

Project Details

Acronym: VELES

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: 1 юни 2023 - 31 май 2027

ERA катедра за създаване на пространство от данни за културно наследство

Read more

 

Project Details

Acronym: DiSPAtCHes

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: март 2023 – февруари 2028

Project Details

Acronym: DiSPAtCHes

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: март 2023 – февруари 2028

Център за поддръжка на пространствата от данни

Read more

 

Project Details

Acronym: DSSC

Funding institution: Цифрова Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2027

Project Details

Acronym: DSSC

Funding institution: Цифрова Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2027

Project Details

Acronym: ExcellEnt

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: януариy 2023 – юни 2026

Активиране на канали за обогатяване на данни за управлявани от изкуствен интелект бизнес продукти и услуги

Read more

 

Project Details

Acronym: enRichMyData

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2025

Project Details

Acronym: enRichMyData

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2025

Големи данни за интелигентно общество

Read more

 

Project Details

Acronym: GATE

Funding institution: Хоризонт 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming, фаза 2 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Duration: 1 септември 2019– 31 август 2026

Project Details

Acronym: GATE

Funding institution: Хоризонт 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming, фаза 2 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Duration: 1 септември 2019– 31 август 2026

Изграждане на компетентност в обогатяване на данни за изкуствен интелект

Read more

 

Project Details

Acronym: InterTwino

Funding institution: Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката

Duration: април 2021 - март 2024

Project Details

Acronym: InterTwino

Funding institution: Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката

Duration: април 2021 - март 2024

Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения

Read more

 

Project Details

Acronym: CogniTwin

Funding institution: Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието

Duration: декември 2019 – юни 2023

Project Details

Acronym: CogniTwin

Funding institution: Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието

Duration: декември 2019 – юни 2023

Project Details

Acronym: TRACES

Funding institution: AI4Media

Duration: 1 март 2022 г. – 28 февруари 2023 г.

Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване

Read more

 

Project Details

Acronym: CyberTwin

Funding institution: Национална програма "Европейски научни мрежи", МОН

Duration: 1 октомври 2020 - 31 август 2022 г

Project Details

Acronym: CyberTwin

Funding institution: Национална програма "Европейски научни мрежи", МОН

Duration: 1 октомври 2020 - 31 август 2022 г

Център за цифрови двойници на градове

Read more

 

Project Details

Acronym: DTCC

Funding institution: VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Duration: януари 2020- декември 2024

Project Details

Acronym: DTCC

Funding institution: VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Duration: януари 2020- декември 2024

COVID-19 HUB – Информация, иновации и приложение на интегративни научни разработки

Read more

 

Project Details

Acronym: COVID-19 HUB

Funding institution: Министерство на образованието и науката

Duration: 29 март 2021 – 28 септември 2023

Project Details

Acronym: COVID-19 HUB

Funding institution: Министерство на образованието и науката

Duration: 29 март 2021 – 28 септември 2023

Разработка на цифрови двойници за несъвършена среда

Read more

 

Project Details

Acronym: AUDiT

Funding institution: Фонд научни изследвания

Duration: 14 май 2022 – 14 май 2024

Project Details

Acronym: AUDiT

Funding institution: Фонд научни изследвания

Duration: 14 май 2022 – 14 май 2024