Големи данни за интелигентно общество

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: GATE

Funding institution: Хоризонт 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming, фаза 2 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Duration: 1 септември 2019– 31 август 2026

Детайли за проекта

Акроним: GATE

Funding institution: Хоризонт 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming, фаза 2 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Duration: 1 септември 2019– 31 август 2026

Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: CogniTwin

Funding institution: Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието

Duration: декември 2019 – декември 2022

Детайли за проекта

Акроним: CogniTwin

Funding institution: Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието

Duration: декември 2019 – декември 2022

Изграждане на компетентност в обогатяване на данни за изкуствен интелект

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: InterTwino

Funding institution: Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката

Duration: 2 години

Детайли за проекта

Акроним: InterTwino

Funding institution: Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката

Duration: 2 години

Детайли за проекта

Акроним: TRACES

Funding institution: AI4Media

Duration: 1 март 2022 г. – 28 февруари 2023 г.

Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: CyberTwin

Funding institution: Национална програма "Европейски научни мрежи", МОН

Duration: 1 октомври 2020 - 31 август 2022 г

Детайли за проекта

Акроним: CyberTwin

Funding institution: Национална програма "Европейски научни мрежи", МОН

Duration: 1 октомври 2020 - 31 август 2022 г

Център за цифрови двойници на градове

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: DTCC

Funding institution: VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Duration: януари 2020- декември 2024

Детайли за проекта

Акроним: DTCC

Funding institution: VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Duration: януари 2020- декември 2024

COVID-19 HUB – Информация, иновации и приложение на интегративни научни разработки

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: COVID-19 HUB

Funding institution: Министерство на образованието и науката

Duration: 2 години

Детайли за проекта

Акроним: COVID-19 HUB

Funding institution: Министерство на образованието и науката

Duration: 2 години

Разработка на цифрови двойници за несъвършена среда

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: AUDiT

Funding institution: Фонд научни изследвания

Duration: 14 май 2022 – 14 май 2024

Детайли за проекта

Акроним: AUDiT

Funding institution: Фонд научни изследвания

Duration: 14 май 2022 – 14 май 2024