Детайли за проекта

Акроним: VELES

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: 1 юни 2023 - 31 май 2027

ERA катедра за създаване на пространство от данни за културно наследство

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: DiSPAtCHes

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: март 2023 – февруари 2028

Детайли за проекта

Акроним: DiSPAtCHes

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: март 2023 – февруари 2028

Българо-румънска обсерватория за дигитални медии

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: BROD

Funding institution: Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)

Duration: 1 декември 2022 – 31 май 2025

Детайли за проекта

Акроним: BROD

Funding institution: Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)

Duration: 1 декември 2022 – 31 май 2025

Център за поддръжка на пространствата от данни

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: DSSC

Funding institution: Цифрова Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2027

Детайли за проекта

Акроним: DSSC

Funding institution: Цифрова Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2027

Детайли за проекта

Акроним: ExcellEnt

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: януариy 2023 – юни 2026

Активиране на канали за обогатяване на данни за управлявани от изкуствен интелект бизнес продукти и услуги

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: enRichMyData

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2025

Детайли за проекта

Акроним: enRichMyData

Funding institution: Хоризонт Европа

Duration: октомври 2022 – септември 2025

Големи данни за интелигентно общество

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: GATE

Funding institution: Хоризонт 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming, фаза 2 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Duration: 1 септември 2019– 31 август 2026

Детайли за проекта

Акроним: GATE

Funding institution: Хоризонт 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming, фаза 2 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Duration: 1 септември 2019– 31 август 2026

Изграждане на компетентност в обогатяване на данни за изкуствен интелект

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: InterTwino

Funding institution: Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката

Duration: април 2021 - март 2024

Детайли за проекта

Акроним: InterTwino

Funding institution: Национална програма „Европейски научни мрежи“, Министерство на образованието и науката

Duration: април 2021 - март 2024

Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: CogniTwin

Funding institution: Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието

Duration: декември 2019 – юни 2023

Детайли за проекта

Акроним: CogniTwin

Funding institution: Фонд Научни изследвания, Министерство на образованието

Duration: декември 2019 – юни 2023

Детайли за проекта

Акроним: TRACES

Funding institution: AI4Media

Duration: 1 март 2022 г. – 28 февруари 2023 г.

Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: CyberTwin

Funding institution: Национална програма "Европейски научни мрежи", МОН

Duration: 1 октомври 2020 - 31 август 2022 г

Детайли за проекта

Акроним: CyberTwin

Funding institution: Национална програма "Европейски научни мрежи", МОН

Duration: 1 октомври 2020 - 31 август 2022 г

Център за цифрови двойници на градове

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: DTCC

Funding institution: VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Duration: януари 2020- декември 2024

Детайли за проекта

Акроним: DTCC

Funding institution: VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Duration: януари 2020- декември 2024

COVID-19 HUB – Информация, иновации и приложение на интегративни научни разработки

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: COVID-19 HUB

Funding institution: Министерство на образованието и науката

Duration: 29 март 2021 – 28 септември 2023

Детайли за проекта

Акроним: COVID-19 HUB

Funding institution: Министерство на образованието и науката

Duration: 29 март 2021 – 28 септември 2023

Разработка на цифрови двойници за несъвършена среда

Прочетете още

 

Детайли за проекта

Акроним: AUDiT

Funding institution: Фонд научни изследвания

Duration: 14 май 2022 – 14 май 2024

Детайли за проекта

Акроним: AUDiT

Funding institution: Фонд научни изследвания

Duration: 14 май 2022 – 14 май 2024