Цел

Целта на проекта е автоматичното откриване на следи (на англ. “traces”) на целенасочено разпространявана невярна информация в текстов формат на български език в социалните медии. Ще се откриват следи както на целенасочена дезинформация написана от хора, така и на такава, генерирана с дийпфейк технологии.

Научни изследвания

Ще се използват интердисциплинарни методи от областите: автоматична обработка на естествения език, машинно обучение, лингвистика, психолингвистика, журналистика.

Изследванията ще включват:

  1. Определяне и систематизиране на голям брой езикови и психолингвистични маркери на лъжата за българския език.
  2. Събиране на нови дейтасети от социалните медии на тема „Ковид-19“ и „политика“ на български език.
  3. Ръчно анотиране от журналисти и факт-чекъри.
  4. Разработка на методи за машинно обучение за разпознаване на целенасочена дезинформация написана от хора, както и такава, генерирана по дийпфейк технологии. Откриване на най-добрите и най-подходящите методи.

Повече информация за проекта можете да намерите на https://traces.gate-ai.eu/