Цели

Проектът enRichMyData има за цел да създаде нова парадигма за изграждане на богати, висококачествени, ценни и съвместими с FAIR набори от данни за захранване на големи данни и приложения на изкуствения интелект в контекста на екосистеми за споделяне на данни, като например пространства за данни. Парадигмата улеснява спецификацията и изпълнението на канали за обогатяване на данни, като се фокусира върху поддържането на различни операции за обогатяване на данни.

Партньорство

Проектът е иницииран съвместно с партньорите на проекта на GATE InterTwino –  SINTEF и Университета на Милано Бикока.

PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND BV NL, ROBERT BOSCH GMBH DE, TICON UK LIMITED UK,  JOT INTERNET MEDIA ESPANA SL ES,  CS GROUP – ROMANIA SA RO,  EXPERT.AI S.P.A. IT, SIRMA AI EAD BG, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA IT, INSTITUT JOZEF STEFAN SI, KOBENHAVNS UNIVERSITET DK, BGRIMM Technology Group CH

Научни изследвания

Проектът ще разработи инструментариум за отворен софтуер enRichMyData, който включва практични, стабилни и мащабируеми компоненти за подпомагане на организациите да обогатяват своите данни с данни, за които може да имат ограничени познания, както и доставчиците на данни да направят данните си по-използваеми и ценни за процеси на обогатяване на данни. Целта на набора от инструменти е да намали бариерите за технологично навлизане чрез осигуряване на подкрепа за дефинирането на високо мащабируеми и репликируеми канали за обогатяване на данни въз основа на набор от инструменти и инфраструктурни услуги, свързани с възможностите, необходими за поддържане на целия жизнен цикъл на каналите от данни. Инструментариумът ще направи процеса на обогатяване на данни достъпен за по-широк кръг от заинтересовани страни, като намали необходимото ниво на експертен опит и повиши нивото на поддръжка.