Цели

Проектът има за цел да създаде мултинационален, многостранен и мултидисциплинарен регионален хъб за откриване, анализиране и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. BROD ще предлага водеща в световен мащаб експертиза, локално адаптирани многоезични инструменти и възможности за бързо откриване и анализ на кампании за дезинформация.

Партньорство

GLOBSEC, (Словакия), Агенция „Франс прес“, (Франция), Технологичен център – Атина, (Гърция), Българска национална телевизия, (България), Витоша Рисърч ЕООД, (България), Scoala Nationala De Studii Politice Si Administrative, (Румъния), Сирма Ей Ай АД (ОНТОТЕКСТ), (България), Funky Citizens, (Румъния), XWIKI SOFTWARE SRL (Румъния), Национален учебен център ООД, (България), Fundatia Centrul Pentru Jurnalism Independent (Румъния)

Научни изследвания

Разработка на инструменти за откриване на дезинформация в подкрепа на различни потребителски групи за български и за румънски език.

БРОД  е единственият хъб, който осигурява покритие за България и Румъния и допринася за работата на Европейската обсерватория за дигитални медии EDMO. Проектът ще допринесе към следните ключови области на работа на EDMO:

  • Проверка на факти и разследвания, използващи отворени за достъп източници;
  • Диалог с националните регулаторни органи в областта на дигиталните медии;
  • Анилиз на политики;
  • Изследвания в областта на дезинформацията;
  • Медийна и информационна грамотност;
  • Противодействие на дезинформацията в кризисни ситуации.