Основното предизвикателство е да се намери подходящо ниво на визуализация на данните (ниво на детайлност и ниво на абстракция) и абстракция на представянето, без да се губи богатството на информацията, особено по отношение на потенциала за колаборативно учене и отчитане на потребностите на различни групи заинтересовани страни.

Съвременни  технологии за добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR)  се прилагат по отношение на различните сетива (визуални, аудио, хаптични) и пространства.