Цели

Проектът GATE изгражда Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в новосъздадения с постановление на Министерски съвет в началото на 2019 г. институт на Софийския университет.

Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. GATE създава екосистема от заинтересовани страни, като насърчава ефективното сътрудничество между правителството, индустрията, академията и обществените организации във високо технологични области.

Партньорство

GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, координатор на проекта, и две престижни институции от Швеция – Chalmers University of Technology, европейска институция с богат опит в  научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии. Те са водещи организации в стратегически инициативи като “AI Sweden”, AI Research Centre, “AI Innovation of Sweden” и  Digital Twin Cities Center.

Научни изследвания

Научните изследвания в GATE включват четири основни върхови технологични направления с фокус върху изкуствения интелект и интелигентните модели за взeмане на решения, основани на данни – Визуализиране на данни, Анализ на данни и Управление на данни, както и Инженеринг на системи, базирани на големи данни.

Научните изследвания и иновациите в GATE са фокусирани в четири стратегически направления – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване. Те ще бъдат подпомагани от три лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab).

 

www.gate-coe.eu