Цел

Проектът има за цел да изгради мултидисциплинарна експертна изследователска група в рамките на института GATE в областта на обогатяването и семантичната съвместимост на данни за изкуствен интелект.

Проектът се изпълнява в партньорство със  SINTEF. Норвегия и  University of Milano-Bicocca, Милано, Италия.

Научни изследвания

Проектът ще изгради научна експертиза в областта на обогатяването и семантичната съвместимост на данни за изкуствен интелект чрез активен трансфер на знания от водещи експерти от партньорските организации, стажове и изпълнението на иновативни съвместни проекти. Специален фокус е поставен върху младшите изследователи, който включва изграждане на допълнителни компетенции за планиране и ръководене на проекти,  работа в  екипи и сътрудничество, както и развиване на предприемачески способности и умения за генериране на иновативни идеи.

 

Уебсайт на проекта: intertwino.gate-ai.eu