Цел

deployEMDS ще допринесе за развитието на общо европейско пространство за данни за мобилността, обявено в Стратегията за данни и Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност, изградено и управлявано в пълно съответствие със съществуващото законодателство на ЕС в секторите на мобилността и транспорта. Като се основава на PrepDSpace4Mobility, финансиран по Програма Цифрова Европа, проектът подкрепя разгръщането на действителните пространства за данни в съответствие с общите архитектурни изисквания. Географски разнообразният и интердисциплинарен проектен консорциум обединява ноу-хау, ресурси и солидна експертиза в областта на пространствата за данни, транспорта и мобилността.

Посредством проекти и реално прилагане на потребителски казуси в 9 градове и региони, които използват обща техническа инфраструктура, съчетана с механизми за управление, проектът ще подпомогне създаването и внедряването на оперативно пространство за данни, позволяващо на участниците да предоставят данни, които да бъдат достъпни в машинно четим формат и да споделят данни по контролиран, надежден и сигурен начин.

Проектът ще изгради широка европейска екосистема от доставчици на данни и потребители в областта на мобилността, които прилагат общи градивни елементи, Над 20-те потребителски казуса в 9 държави членки ще допринесат за разработването на иновативни услуги и приложения и ще подкрепят изготвянето на политики, като подпомагат предоставянето, споделянето и повторното използване на данни за устойчива градска мобилност съобразно дефинирани на местно ниво индикатори за трафик и информация за пътувания в градски и регионални райони.

Партньорство

Проектът се изпълнява в партньорство със следните организации:

 • DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN EV, DE Coordinator
 • AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DE, IT
 • AGENZIA MOBILITA’ AMBIENTE E TERRITORIO SRL, IT
 • AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA, ES
 • BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN M, HU
 • CEFRIEL SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITA, IT
 • EMEL – EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENPT
 • EMTA EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITY, FR
 • enRoute SAS, FR
 • EONA-X, FR
 • EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTA, BE
 • FUNDACIO EURECAT, ES
 • FACTUAL CONSULTING SL, ES
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANG, DE
 • Traffic Management Company Fintraffic Ltd, FI
 • FIWARE FOUNDATION EV, DE
 • FRCB B.V. ,NL
 • FRCB IT Solutions B.V., NL
 • FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITA, ES
 • INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM, BE
 • INSTANT SYSTEM, FR
 • IONOS SE, DE
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE
 • NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL, ES
 • NTT DATA SPAIN, SL ,ES
 • PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITHINTEGRATED, BE
 • RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, SE
 • STOCKHOLMS STAD, SE
 • TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST EAD, BG
 • TAMPEREEN KAUPUNKI, FI
 • TML – TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, PT
 • TRAFIKVERKET – TRV, SE
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG, DE
 • THE URBAN INSTITUTE MAGYARORSZAG ZARTKORUEN, HU
 • URBAN SOFTWARE INSTITUTE GMBH, DE
 • VIANOVA, FR
 • VLAAMSE GEWEST, BE
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, FI
 • BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN, DE
 • EIT KIC URBAN MOBILITY SL, ES
 • FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, DE
 • DRM DATENRAUM MOBILITAT GMBH, DE
 • LANDESHAUPTSTADT MUNCHEN,DE
 • STOLICHNA OBSHTINA, BG

Дейности

 • Разработване и внедряване на оперативна техническа инфраструктура за пространство от данни
 • Специфициране на архитектурата на пространството от данни, техническата спецификация на случаите на използване и тестовата среда
 • Разработване на градивните елементи на пространството от данни, приложими за всички случаи на използване
 • Разработване на общи механизми за управление чрез съответствие на управленските и регулаторните структури
 • Разработване на правни инструменти за съответствие и оперативна съвместимост в пространствата от данни за мобилността
 • Предоставяне на регулаторен инструментариум за улесняване на внедряването на пространства от данни за мобилността и подкрепа за по-нататъшното развитие на общото европейско пространство на данни за мобилността
 • Разработване на бизнес и управленски механизми за внедряване и бъдещи препоръки.