Целта на изследванията в GATE е да се уточнят, утвърдят, оценят и оптимизират новите методологии за разработване на системи за големи данни, отразяващи човешките, технологичните и процесните аспекти на софтуерното инженерство. Освен това са налице и нови техники за тестване и практики за осигуряване на качеството, с които да  се отговори на предизвикателствата на приложенията на големи данни.