Основни сфери на работа

В нашата работа ние следваме двустранен подход, съчетаващ научни изследвания и образование в областта на откриването на дезинформация.

В изследванията ние сме пионери в разработването и предоставянето на достъп до инструменти за анализ на дезинформация на български език. Ние също така събираме данни, които други изследователи могат да използват повторно. Тази работа се допълва от изследвания на подходящи инструменти, методи, участници, посредници, динамика на разпространение и приоритетни цели на кампаниите за откриване на дезинформация на български и други езици.

Образованието по медийна и информационна грамотност е важен фактор за намаляване на разпространението на дезинформация. Ето защо ние работим с педагози, журналисти и с тези групи от населението, които са особено податливи на дезинформация (възрастните хора и младото поколение).

Целеви групи

Дезинформацията се различава по своето въздействие върху различните общности. Сред общата критична дезинформация се открояват темите за здравна погрешна информация и дезинформация (включително COVID-19 и ваксинация), текстове срещу ЕС, темите за етническите малцинства, изменението на климата, обществени личности, политика и икономика. Ние ще следим също и теми, които са приоритетни за  тийнейджърите и младите хора (здраве и начин на живот, знаменитости, външен вид, спорт).

Партньори

AI4Media, Център за върхови постижения, който предоставя авангардни изследвания в областта на изкуствения интелект и обучение в услуга на медиите, обществото и демокрацията

Aсоциация за развитие на информационното общество

Център за изследване на демокрацията

Nационална библиотека „Иван Вазов“, Пловдив

Ontotext

Проекти

Водещ проект за изследване на дезинформацията

Главен изследовател по проекта: Доц. д-р Милена Добрева

Този проект се фокусира върху компилирането на набори от данни, които позволяват да се изследва дезинформацията в българските социални медии, както и върху тестване и разработване на инструменти за анализ.

В рамките на проекта предоставяме и непрекъснати обучения за професионално развитие на журналисти, библиотекари, учители и млади изследователи.

Свързани публикации:

Disinformation research in Bulgarian datasets and tools

Expanding the boundaries of disinformation research on Bulgarian social media content: the experience from an inspirational summer school

Проведени събития:

GATE организира лятна школа за откриване на дезинформация

Автоматично разпознаване на написана от хора или автоматично генерирана чрез дийпфейк методи текстова дезинформация в социалните медии за езици с малко ресурси (TRACES)

Финансиран от AI4Media, Център за върхови постижения, който предоставя авангардни изследвания в областта на изкуствения интелект и обучение в услуга на медиите, обществото и демокрацията

Главен изследовател по проекта: Д-р Ирина Темникова

TRACES (2022-2023) разработва нови методи за откриване на дезинформация на български език, който е с малко ресурси по отношение на средствата за откриване на дезинформация и предоставените ресурси. Иновативността на TRACES е в откриването както на целенасочена дезинформация написана от хора, така и на такава, генерирана с дийпфейк технологии, разпознаване на дезинформацията по нейното намерение, интердисциплинарната комбинация от решения и създаването на пакет от методи, набори от данни и насоки за създаване на такива методи и ресурси за други езици с малко ресурси.

InterPARES Trust AI

Главен изследовател по проекта: Доц. д-р Милена Добрева

InterPARES Trust AI (2021-2026) е мултинационален интердисциплинарен проект, насочен към проектиране, разработване и използване на изкуствен интелект за поддържане на текущата наличност и достъпност на надеждни публични записи чрез формиране на устойчиво, непрекъснато партньорство, което води до оригинални изследвания, обучение на студенти и друг висококвалифициран персонал, както и създаване на мрежа между академичните среди, архивните институции, работещите с административни  документи и индустрията, с цел увеличаване на знанията и възможностите на всяка страна.

Проведени събития:

AI in Archives: I Trust AI Sets a Grand Scene