Цели

Основната цел на проекта е да разработи методи, алгоритми и инструменти, подпомагащи предсказване на риска, диагностиката и терапията на когнитивни заболявания и по-конкретно на болестта на Алцхаймер.

Партньорство

Проектът се осъществява чрез успешно сътрудничество с водещи университети на международно ниво като „Йейл“, „Оксфорд“, „Станфорд“ и „Чалмърс“, както и с подкрепата на медицински специалисти в България.

Научни изследвания

Очакваните резултатите от изследователска гледана точка са свързани с намирането на нови класификации на пациенти с болест на Алцхаймер, разработване на модели за прогнозиране на когнитивния спад, идентифициране на структурни варианти на ДНК при пациенти с болестта на Алцхаймер, дефиниране на необходимите размери на извадката при планиране на РНК-изследвания, разработване на оптимални методи за намиране на гени, които биха могли да бъдат свързани с болест на Алцхаймер, както и на методи за попълване на липсващи данни. От страна на практикуващите лекари се очаква да се разработят средства за улесняване на диагностиката, наблюдението и терапията на пациенти с болест на Алцхаймер или хора, предразположени към нея.

Разработените методи, алгоритми и инструменти впоследствие могат да бъдат интегрирани в омикс аналитичен модел.