Цели

Този проект се фокусира върху компилирането на набори от данни, които позволяват да се изследва дезинформацията в българските социални медии, както и върху тестване и разработване на инструменти за анализ.

В рамките на проекта предоставяме и непрекъснати обучения за професионално развитие на журналисти, библиотекари, учители и млади изследователи.

Партньорство

AI4Media, Център за върхови постижения, който предоставя авангардни изследвания в областта на изкуствения интелект и обучение в услуга на медиите, обществото и демокрацията

Aсоциация за развитие на информационното общество

Център за изследване на демокрацията

Nационална библиотека „Иван Вазов“, Пловдив

Ontotext

Свързани публикации:

Disinformation research in Bulgarian datasets and tools

Expanding the boundaries of disinformation research on Bulgarian social media content: the experience from an inspirational summer school

Проведени събития:

GATE организира лятна школа за откриване на дезинформация