Цел

Развитие на модели, тип „дигитален двойник“, които отчитат различни неточности в заобикалящата ги среда и последващите прогнози.

Научни изследвания

  • Оценка на неточности и риск,
  • Статистика,
  • Инженерни науки,
  • Изследване на данни