Цел

Основната цел на проекта CyberTwin: „Укрепване на научните постижения и капацитета за иновации в киберсигурността чрез побратимяване“, е да се повишат научните постижения и иновационен капацитет и да се увеличи международната видимост на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и на неговите български партньори – Софийски университет (Факултет по математика и информатика) и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в областта на киберсигурността, чрез изграждане на мрежи и съвместно сътрудничество с две водещи в международен план изследователски институции – Католически университет Льовен, Белгия (KUL) и Фондация „Политехника“, Милано, Италия (FPM).

Научни изследвания

Проектът ще съсредоточи своите дейности в научни изследвания за цифрова защита на информацията, която е основна област в научните изследвания на групата за компютърна сигурност и индустриална криптография (Imec-Cosic) в Католическия университет в Льовен. Целевите области на приложение са усъвършенствани решения за киберсигурност на данните в облачна среда и в Интернет на нещата (IoT) и защита на поверителността на потребителите в контекста на различни приложения за „умен“ град, което е най-силната научноизследователска област на университетския клъстер „Безопасност, сигурност, отбрана, възстановяване и управление при бедствия“ към Фондация „Политехника“, Милано.

Проектът предвижда допълнителни дейности за сътрудничество в областта на иновационния мениджмънт и уеб-предприемачеството, както и регионални дейности за подкрепа на интелигентната специализация.