GATE работи по авангардни методи за управление на данни, за да осигури публични услуги  с добавена стойност за отворени данни, които улесняват достъпа до тях и повишават ефективността в процесите на публичната администрация.