Цел

DiverSea разработва нова технология за наблюдение и изследване на морето, като комбинира: 1a) Новата ДНК-базирана идентификация подход „ДНК-маркировки“: Този подход ще използва геномни данни с ниско покритие/разходи за документиране на генетичното разнообразие на популационно и индивидуално ниво. Това отваря нови възможности, както за наблюдение на околната среда (eDNA) и за наблюдение на ключови биологични параметри на видовете извън простата идентификация, и 1b) Експериментално количествено определяне на несигурността в интерпретацията на морската eDNA/eRNA, като същевременно се разработват общи методи за индикатори, използващи нови подходи и теория за механизмите на молекулярно отделяне и разграждане; 2) нови молекулярни техники и подходи, интегрирани с автономни системи за сателитно дистанционно наблюдение, социални науки, мониторинг и събиране на данни обхващащи EOVs/EBV, за цялостно картографиране на важни морски местообитания; 3) Интегриране и опбработка на данни и архитектура базирана на изкуствен интелент и машинно обучение, която обработва входящи биологични, физични и биогеохимични данни от различни платформи за данни и от експерименти. Общата рамка ще комбинира EOVs/EBVs за пространствено и времево прогнозиране на биоразнообразието, анализ на пропуските, идентифициращ спешни нужди от данни и изследване на причинно-следствени връзки/обратна връзка между абиотични цикли, множество стресови фактори, динамика на биоразнообразието и биогеохимични цикли 5) Интерактивна платформа за разпространение на научните резултати към заинтересованите страни и широката общественост, интерактивна система за управление и визуализиране на ключови екологични и социално-икономически показатели с количествено определени сценарии за обществено и функционално взаимодействие на биоразнообразието, връзки на биоразнообразието с функциите и услугите на екосистемата. Това ще улесни оценяването и сравняване на алтернативи на политиката и планирането, като се вземат предвид изискванията на различните заинтересовани страни.

Партньорство

Проектът се изпълнява в партньорство със следните организации:

 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
 • KOBENHAVNS UNIVERSITET
 • VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH
 • UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE
 • Liga para a Protecção da Natureza
 • UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
 • ASOCIACION TURSIOPS
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI
 • Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
 • The Regents of the Univ. of Calif., U.C. San Diego.
 • UNIVERSIDADE DO PORTO
 • ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS – RESEARCH CENTER
 • GOETEBORGS UNIVERSITET
 • VNNOR AS
 • ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
 • AKDENIZ KORUMA DERNEGI
 • UNIVERSITY OF GHANA
 • Western Indian Ocean Marine Science Association

 

Дейности

DiverSEA демонстрира холистичен подход чрез:

 1. Разработване на най-съвременен мониторинг на генетичното разнообразие и справяне с дефицита на знания за използването на нуклеинови киселини в околната среда за картографиране и наблюдение на морски организми
 2. Интегриране на ефективни техники за вземане на проби (нуклеинова киселина, нанохимия) в средства за вземане на проби от океана
 3. Интегриране на иновативни и традиционни подходи за наблюдение на социалните ефекти от направените експерименти.
 4. Разработване на интегрирано пространство за данни и архитектура за анализ на съществуващи и нови данни за дефиниране на ключови индикатори, свързващи функционалната динамика на биоразнообразието.
 5. Разработване на интерактивна европейска система за управление на морското биоразнообразие и екосистемни стоки и услуги (MARBIOSE) за ориентирано към крайния потребител, политическо ниво на анализ, структуриране на биоразнообразието и съответните знания.