Новата високотехнологична сграда на Институт GATE – от мечта до реалност

Първата копка беше на 19 май 2021 г.

Последваха 30 месеца усилена работа.

Сградата на GATE е повече от място, в което се помещава научен институт. Това е домът на една институция, която има за цел да направи живота на хората по-добър, с помощта на съвременните достижения на науката и техниката.

Разположена е в паркова среда, обградена от историческите сгради на Факултетите по химия и фармация, математика и информатика, и физика на СУ „Св. Климент Охридски“ в кампуса на бул. Джеймс Баучер. Всички тези сгради носят духа на времето, в което са строени. По подобен начин и сега, новата сграда е в крак със съвременните тенденции и е проста и разбираема, естетически издържана и семпла.

Преди да влезе в сградата, посетителят се изправя пред символичен ”портал”, представляващ композиция от елементи, символизиращи ролята на института като водещ изследователски център в технологиите на бъдещето.

Сградата е решена в минималистичен обем – кубична форма с еднакви по размер фасади, проектирани спрямо изложението – с повече материал от изток, юг и запад и повече остъкляване от север.

Обезпечена е със съвременни технологични решения, които позволяват мобилност и многофункционалност по време на експлоатационния режим. Предвиден е двоен технологичен под и окачени растерни тавани.  По този начин се осигурява възможност за промяна на пространствата в зависимост от променящите се нужди на института.

Оборудвана е със сензори и датчици за събиране на данни като част от лабораторията за града. Това ще даде възможност да експериментираме върху интеграцията на модели с различна гранулярност, каквито са цифровите модели на отделните сгради, и цифровите модели на градовете като цялостна екосистема.

Интериорното планиране е гъвкаво и съответства на организационната структура на института. Пространствата са светли, комфортни и приветливи. В общите части са разположени вертикални зелени стени, които създават усещане за близост с природата. Работните пространства са разнообразни по вид и размер, като има по-големи пространства, където изследователите да споделят и общуват, както и по-малки, където всеки може да намери място за уединение и концентрация.

Интериорът е семпъл, минималистичен, но комфортен и с усещане за уют и спокойствие. Той предразполага изследователите да работят в среда близка като усещане до дома и същевременно творческа и способстваща за уединение и концентрация.

Има четири надземни и едно подземно ниво, свързани с асансьор и вътрешна стълба. На покрива на сградата се разполага открита тераса за отдих и размисъл.

Има многофункционална зала с капацитет от 120 души, където ще бъдат провеждани събития и конференции, както и още две големи зали –  едната е за визуализации със значителни по размер екрани и оборудване за виртуалната реалност. Другата голяма зала е с презентационна цел – за иновации и новости в сферата на информационните технологии. Сградата разполага с още две зали обучения и конферентни срещи, както и с отворено пространство за работа.

 

Видео на сградата на GATE с нашия дрон.

GATE благодари за финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.