И
Ангел Спасов
Младши изследовател
И
Александър Петров
Младши изследовател
И
Боян Дафов
Младши изследовател
А
Боян Стефанов
Зам. директор по админ. дейност и финанси
Б
Борислав Банков
Експерт "Бизнес развитие"
И
Д-р Борис Крайчев
Признат изследовател
И
Доц. д-р Васил Василев
Установен изследовател
И
Д-р Георги Петков
Ръководител "Дигитално здравеопазване"
И
Проф. д-р Десислава Петрова-Антонова
Ръководител на научна група
Badge Legend

scroll to load more