А
Боян Стефанов
Зам. директор по админ. дейност и финанси
Б
Йоаннис Патиас
Заместник-директор „Бизнес развитие“
И
Румен Иванов
Ръководител „Проектно портфолио“
А
Стоян Иванов
Счетоводител
Б
Ирена Павлова
Мениджър европейски проекти и програми
И
Доц. д-р Десислава Петрова-Антонова
Ръководител на научна група
Б
Eлеонора Гецова
Връзки с обществеността и маркетинг
И
Проф. Иван Койчев
Ръководител на научна група
Легенда

скролни за повече