А
Анита Асенова
Офис мениджър
И
Ангел Спасов
Младши изследовател
А
Боян Стефанов
Зам. директор по админ. дейност и финанси
О
Инж. Боян Пресолски
Системен администратор
И
Д-р Борис Крайчев
Признат изследовател
И
Борис Величков
Младши изследовател
И
Доц. д-р Васил Василев
Установен изследовател
И
Доц. д-р Десислава Петрова-Антонова
Ръководител на научна група
И
Гл. ас. д-р Деница Григорова
Признат изследовател
Легенда

скролни за повече