Тази идея, че в частното има общо, е от голямо значение.
(Дъглас Р. Хофщатер)

Александър е магистър със специалност „Ландшафтна архитектура“, завършил образованието си в ЛТУ, София (2009). Специализира озеленяване и производство на декоративни растения във forestfarm, Орегон, САЩ (2005-2006).

В периода 2012-2013 г. участва като експерт в проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма Натура 2000 – България. От началото на 2018 е част от екипа на ОП „Софияплан“, където се занимава с планирането на зелената система в Столична община.

Успоредно с това от есента на 2019 е хоноруван преподавател в УАСГ – София.
През пролетта на 2021 Александър става съосновател на Фондация „ЕдноДърво“, имаща за цел чрез широко гражданско включване да подобри стопанисването на зелената инфраструктура в урбанизираните територии.

Вълнуват го теми като генеративна граматика, изкуствен интелект и оптимизиране на процеси. Вярва, че интелигентно е онова общество, което мъдро се отнася към ресурсите си.