Културата изяжда стратегията за закуска.
(Питър Дракър)

Ана Тодорова е експерт „Човешки ресурси“ в Института GATE.
Има диплома по финанси от УНСС-София, по бизнес администрация от Университета в Нант и по управление на ЧР от CIPD. В момента е докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС. Заемала е различни ръководни длъжности в областта на управлението на ЧР в големи международни компании. Консултирала е различни проекти в областта на оценката и управлението на таланта, усъвършенстване на системите за управление на хора, анализ на възнагражденията, системи за дистанционно обучение.