Бъди промяната, която искаш да видиш в света
(Махатма Ганди)

Ангел Спасов е изследовател в Института GATE с насоченост към развитието и прилагането на алгоритми от сферата на машинното самообучение и компютърното зрение. Неговата дейност е предимно фокусирана в контекста на градската среда. Освен това, той е и част от екипа на пилотния проект „Цифров двойник на града“ за разработване на съвременен 3D информационен модел на София, който ще подпомага симулацията и визуализацията на градските процеси.

Ангел завършва с бакалавърска степен в сферата на мениджмънта и банковото дело в университета Humboldt и с магистратура по Информационни Технологии в университета St Andrews в Шотландия. Има дългогодишен опит като консултант в редица световноизвестни финансови институции в немскоговорящия свят. През 2017 той се завръща в България като предприемач, съосновател и управител на две иновативни компании. Междувременно осъзнава потенциала на изкуствения интелект и фокусира времето и усилията си в тази сфера, което го довежда до Института GATE.