Стремете се не да бъдете успешни, а да бъдете полезни.

(Алберт Айнщайн)

Борислав Банков е експерт „Бизнес развитие“ с фокус върху приложната област „Интелигентно правителство“. Борислав координира участието на Институт GATE в органа на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

До 2021 г. Борислав работи в кабинета на Помощник-генералния секретар на НАТО относно новите заплахи и пробивните технологии, включително големи данни и изкуствен интелект. Предишният му опит включва Дирекцията по оперативни способности на Европол, Кабинета на Генералния секретар на НАТО и информационната мрежа на Европейската комисия.